Chuyên mục
Tin tức - Sự kiện

Google: Thay đổi “nofollow” – Cách mới xác định bản chất của liên kết (link)

Gần 15 năm trước, thuộc tính nofollow được giới thiệu giúp chống spam bình luận. Thuộc tính nofollow nhanh chóng trở thành một trong những phương pháp được Google khuyến nghị để đánh dấu liên kết có trả phí hoặc liên quan đến quảng cáo. Trang web đã thay đổi kể từ khi thuộc tính nofollow được giới thiệu vào năm 2005 và đã đến lúc thay đổi nofollow.

Bạn đang thắc mắc liên kết, backlink là gì có thể xem bài viết: Backlink là gì? Kiến thức tổng quan đầy đủ A-Z.

Hai thuộc tính liên kết mới cung cấp cho quản trị viên web (webmaster) cách bổ sung để Google Search xác định bản chát các liên kết cụ thể. Hai thuộc tính này, cùng với nofollow, được tóm tắt dưới đây:

rel=”sponsored”: Sử dụng thuộc tính sponsored để xác định các liên kết được tạo ra với mục đích quảng cáo, có trả phí hoặc các thỏa thuận bồi thường khác.

rel=”ugc”: UGC là viết tắt của User Generated Content (Nội dung do người dùng tạo) và giá trị thuộc tính rel=”ugc” được khuyến nghị cho các liên kết trong nội dung do người dùng tạo, chẳng hạn như comment blog và bài đăng trên forum, diễn đàn.

rel=”nofollow”: Sử dụng thuộc tính này cho các trường hợp bạn muốn liên kết đến một trang, nhưng ngầm hiểu là bạn sẽ không chuyển rank cho trang khác.

Google thay đổi thuộc tính Nofollow
Google thay đổi thuộc tính Nofollow (click ảnh xem kích thước lớn hơn)

Khi thuộc tính nofollow được giới thiệu, Google sẽ không tính bất kỳ liên kết nào được đánh dấu thuộc tính này là tín hiệu để sử dụng trong các thuật toán xếp hạng tìm kiếm.

Điều này giờ đã thay đổi. Tất cả các thuộc tính liên kết – sponsored, UGC và nofollow – được coi là gợi ý về các liên kết cần xem xét hoặc loại trừ trong Tìm kiếm (Search). Chúng tôi sẽ sử dụng những gợi ý này – cùng với các tín hiệu khác – để hiểu rõ hơn về cách phân tích và sử dụng các liên kết trong hệ thống một cách thích hợp.

Tại sao không hoàn toàn bỏ qua các liên kết như vậy, như đã từng xảy ra với thuộc tính nofollow? Liên kết chứa thông tin có giá trị có thể giúp cải thiện tìm kiếm, chẳng hạn như cách các từ trong liên kết mô tả nội dung trỏ đến.

Xem tất cả các liên kết chúng ta thấy cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các mẫu liên kết không tự nhiên.

Bằng cách chuyển sang mô hình gợi ý, thông tin quan trọng như thế này không bị mất, trong khi vẫn cho phép chủ sở hữu trang web chỉ ra rằng một số liên kết không nên được dùng để chứng thực cho bên thứ nhất.

Có nhiều câu hỏi liên quan tới các thuộc tính mới này. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về các thuộc tính đó.

Tôi có cần thay đổi thuộc tính nofollow hiện tại không?

Không nếu bạn sử dụng thuộc tính nofollow để chặn các liên kết có trả phí hoặc để biểu thị rằng bạn không bảo đảm cho trang bạn liên kết đến. Hoàn toàn không cần phải thay đổi bất kỳ liên kết nofollow nào.

Tôi có thể sử dụng nhiều hơn một giá trị rel trên một liên kết không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều hơn một giá trị rel trên một liên kết. Ví dụ: rel = “ugc sponsored” là thuộc tính hoàn toàn có giá trị gợi ý rằng liên kết đến từ nội dung do người dùng tạo và có trả phí.

Cũng có thể sử dụng nofollow với các thuộc tính mới – chẳng hạn như rel=”nofollow ugc” – nếu bạn muốn tương thích ngược với các dịch vụ không hỗ trợ các thuộc tính mới.

Nếu tôi sử dụng nofollow cho quảng cáo hoặc các liên kết có trả phí, tôi có cần thay đổi những liên kết đó không?

Không. Bạn có thể tiếp tục sử dụng nofollow như một phương pháp để đánh dấu các liên kết đó để tránh các hình phạt link scheme có thể xảy ra. Bạn không cần phải thay đổi đánh dấu hiện có.

Nếu bạn có các hệ thống nối thêm nó vào các liên kết mới, chúng có thể tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển đổi sang rel=”sponsored” nếu thuận tiện.

Tôi cần đánh dấu quảng cáo hoặc liên kết có trả phí không?

Có. Nếu bạn muốn tránh link scheme có thể xảy ra, hãy sử dụng rel=“sponsored” hoặc rel=“nofollow” để đánh dấu các liên kết này. Chúng tôi thích sử dụng “sponsored”, nhưng cách nào cũng đem lại hiệu quả như nhau cho mục đích này.

Điều gì xảy ra nếu tôi sử dụng thuộc tính sai trên liên kết?

Không có thuộc tính sai ngoại trừ trong trường hợp liên kết bị trả phí. Nếu bạn đánh dấu liên kết UGC hoặc liên kết không quảng cáo là “sponsored”, liên kết đó không tính liên kết đó là tính uy tín cho trang khác. Vấn đề này không khác gì hiện trạng của nhiều liên kết UGC và không quảng cáo đã được đánh dấu là nofollow.

Đó là một vấn đề đi ngược lại. Bất kỳ liên kết nào rõ ràng là quảng cáo hoặc có trả phí đều nên sử dụng “sponsored” hoặc “nofollow”, như được mô tả ở trên. Ưu tiên sử dụng “sponsored” nhưng “nofollow” có thể chấp nhận được.

Tại sao tôi sử dụng những thuộc tính mới này?

Sử dụng các thuộc tính mới cho phép xử lý các liên kết tốt hơn để phân tích trang web. Điều đó có thể bao gồm nội dung của riêng bạn, nếu những người liên kết với bạn sử dụng các thuộc tính này.

Thay đổi thành cách tiếp cận gợi ý có làm tăng spam liên kết trong các bình luận và nội dung UGC không?

Nhiều trang web cho phép các bên thứ ba đóng góp nội dung đã ngăn chặn spam liên kết theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các công cụ kiểm duyệt có thể được tích hợp vào nhiều nền tảng blog và đánh giá của con người.

Các thuộc tính liên kết “ugc” và “nofollow”, sẽ tiếp tục là yếu tố ngăn chặn. Trong hầu hết các trường hợp, việc chuyển sang mô hình gợi ý không thay đổi bản chất cách chúng ta xem xét các liên kết đó.

Chúng được xem xét như nofollow trước đây và không cho mục đích xếp hạng. Chúng tôi vẫn tiếp tục đánh giá cẩn thận cách sử dụng các liên kết trong Tìm kiếm, giống như trong các tình huống không dùng thuộc tính nào.

Khi nào các thuộc tính và thay đổi này có hiệu lực?

Tất cả các thuộc tính liên kết, sponsored, ugc và nofollow, hiện đang được xem như gợi ý để kết hợp cho các mục đích xếp hạng.

Đối với mục đích thu thập thông tin và index, nofollow sẽ trở thành gợi ý từ ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Xem thêm bài viết: Xây dựng backlink cho web thương mại điện tử: 10 phương pháp “sạch” nhiều SEO bỏ qua.

Bạn đang nghi ngờ về vấn đề SEO không backlink có thể tham khảo bài viết: Làm SEO không cần backlink? Bạn thực sự hiểu Google?

Những người phụ thuộc vào nofollow chỉ để chặn một trang không được index (không bao giờ được khuyến nghị) nên sử dụng một trong những kỹ thuật mạnh hơn như sử dụng file robots.txt, đặt mật khẩu… Google khuyến nghị sử dụng thẻ meta header noindex:

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” />

Bài viết bởi Danny Sullivan and Gary nguồn Webmaster Central Blog.

Anh Trần Ngọc Thùy sẽ live stream trao đổi chuyên sâu về chủ đề này trên fanpage Đào tạo SEO Manager Trần Ngọc Thùy bạn có thể đón xem và đăng ký follow fanpage.

5/5 - (9 bình chọn)