Điều khoản sử dụng

Trung tâm Đào tạo SEO Trần Ngọc Thùy trực thuộc Công ty cổ phần Life and Technology (Gọi tắt là LAT). Dưới đây là những điều khoản sử dụng đối với người dùng, khách hàng cũng như học viên tham gia các khóa học tại trung tâm qua website tranngocthuy.com.

Điều khoản chung

 1. Nghiêm cấm sao chép tài liệu thuộc quyền sở hữu của Trung tâm dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
 2. Đối với những bạn không phải là học viên chính thức, trong trường hợp sử dụng các dịch vụ miễn phí từ Trung tâm, bạn cần tuân thủ các quyết định về việc công khai thông tin hỗ trợ.
 3. Trong một số trường hợp, Trung tâm có thể sẽ đưa thông tin logo, hình ảnh của các đối tác, khách hàng và học viên lên các kênh quảng bá sau khi thời gian bảo mật trong điều khoản của hợp đồng kết thúc.

Điều khoản đối với học viên

 1. Luôn tuân thủ các điều khoản về bảo mật thông tin trong khóa học, không công khai các thông tin dự án của các thành viên khác dưới mọi hình thức.
 2. Không sử dụng tài nguyên học tập với mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.
 3. Tài khoản của mỗi thành viên trên hệ thống không được cung cấp cho người ngoài nếu không phải là học viên hoặc đơn vị quản lý học viên.
 4. Các giao diện, website được chia sẻ miễn phí bởi chúng tôi, xin vui lòng để lại nguồn bản quyền cũng như các thông tin hỗ trợ.
 5. Đi học đúng giờ và làm bài tập đầy đủ theo sự chỉ đạo của giảng viên.
 6. Học viên sau khi đóng học phí sẽ không được lấy lại với bất kỳ lý do nào (Ngoại trừ trường hợp không đạt điều kiện theo quy định của lớp SEO Affiliate Amazon “Có cam kết”). Trong trường hợp nếu khi đăng ký xong khóa học mà chưa thể tham gia học tập ngay, bạn hoàn toàn có thể chuyển cho người khác hoặc tham gia học vào khóa sau với học phí được coi là đã thanh toán.
 7. Vui lòng không công khai và chia sẻ tài liệu học tập miễn phí của chúng tôi trên internet, nếu vi phạm học viên sẽ phải rời khỏi nhóm học tập, đồng thời nhận sự từ chối về cả trách nhiệm và hỗ trợ từ LAT.
 8. Đối với những học viên được công ty cử đi học, hoặc là đối tác của LAT. Sau 6 tháng kể từ ngày học xong, hay bất kể thời gian nào trong 6 tháng này mà học viên muốn xin nghỉ. Học viên đó sẽ rời khỏi nhóm học tập và ngừng nhận hỗ trợ từ Bộ phận Support.
 9. Đối với học viên đã học các khóa học SEO Manager, nếu tham gia học tập tại trung tâm nhưng lại thực hành triển khai dự án theo phương thức khác. Học viên đó sẽ không được hưởng quyền hỗ trợ miễn phí trọn đời.
 10. Học viên có ý định sử dụng tài liệu, kiến thức trong khóa học của Trung tâm đào tạo SEO Trần Ngọc Thùy để mở lớp đào tạo khác, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để thương lượng trước khi bắt đầu triển khai khóa học. Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền công khai thông tin cũng như hình ảnh của trường hợp học viên này nhằm lấy lại công bằng cho Trung tâm.
 11. Kể từ năm 2020 bắt đầu khóa học K42-K43 học viên cũ được quyền học lại và chỉ phải đóng học phí là 40% mức học phí tại thời điểm đăng ký.

Điều khoản đối với khách hàng sử dụng dịch vụ

 1. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. Một số trường hợp hoàn trả chi phí sẽ được cam kết trong hợp đồng của mỗi dịch vụ nhất định.
 2. Cung cấp thông tin phục vụ việc SEO tối ưu hóa website, thiết kế website theo yêu cầu của chúng tôi; Những thông tin đưa ra phải được chịu trách nhiệm bởi khách hàng, mang tính chính xác và đầy đủ nhất có thể.
 3. Không được tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), title, meta … trong thời gian thực hiện hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin thuộc về LAT.

Nếu khách hàng vi phạm điều này, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì hợp đồng thì khách hàng buộc phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán phí dịch vụ hàng tháng như tháng liền trước đó trong thời gian chúng khắc phục sự cố do những lỗi trên.

 1. Không ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ SEO với đơn vị, tổ chức khác trong thời gian hợp đồng này có hiệu lực.
 2. Tuân thủ chặt chẽ những điều khoản của Google quy định với website.
 3. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.
 4. Không lợi dụng, sử dụng nguồn tài nguyên, kết quả từ hoạt động SEO bởi các từ khóa, backlink của chúng tôi triển khai cho bên khách hàng làm nền tảng, công cụ, kênh liên hệ, liên kết, xúc tiến đến các bên thứ 3 khác mà vi phạm pháp luật theo quy định của chính phủ Việt Nam. Trường hợp phát hiện khách hàng vi phạm, chúng tôi có quyền dừng hoạt động, huỷ hợp đồng và xoá bỏ các liên kết (nếu có).
 5. Tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến quản trị nội dung, hình ảnh, video, tài liệu, các ấn phẩm quảng cáo, ấn phẩm phát hành, banner có trên website của khách hàng.

Cập nhật ngày 06/01/2022.