Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản sử dụng đối với người dùng cũng như học viên tham gia khóa đào tạo SEO cùng Trần Ngọc Thùy.

I. Đối với học viên

1. Luôn tuân thủ các điều khoản về bảo mật thông tin trong khóa học không public các thông tin dự án của các thành viên khác.

2. Tài khoản của mỗi thành viên trên hệ thống support không được cung cấp cho người ngoài nếu không phải là học viên hoặc đơn vị quản lý học viên.

3. Các giao diện, website được chia sẻ miễn phí bởi Trần Ngọc Thùy xin vui lòng để lại nguồn bản quyền cũng như các thông tin support hỗ trợ. (Có thể dùng cho mục đích thương mại hoá của từng học viên nhưng cần phải thông bảo trước).

4. Đi học đúng giờ và làm bài tập đầy đủ.

5. Học viên sau khi đóng tiền không được lấy lại với bất kỳ lý do nào. (Lưu ý: trong trường hợp bạn bận hoặc có vấn đề không muốn. Bạn có thể chuyển học khóa sau hoặc thế bởi người khác.

6. Bạn được hoàn toàn sử dụng tài liệu, ghi âm, quay video các buổi học (vui lòng không public và chia sẻ trên internet, chúng tôi sẽ kích bạn và từ chối tất cả trách nhiệm và support sau này).

7. Đối với những học viên được công ty cử đi học, hoặc là đối tác của chúng tôi. Trong 6 tháng kể từ ngày học xong, bạn xin nghỉ thì chúng tôi kích ra khỏi group All SEO Manager cũng như ngừng support!

8. Đối với học viên đã học các khóa học SEO Manager, nếu đi học và làm theo cách ở các trung tâm đào tạo khác thì sẽ không được support trọn đời miễn phí.

9. Bạn được toàn quyền sử dụng tài liệu, kiến thức trong khóa học để mở lớp đào tạo, trường hợp đó vui lòng thông báo tới chúng tôi trước khóa học. Trường hợp vi phạm chúng tôi có thể public thông tin cũng như hình ảnh học viên trên trang web và hệ thống mạng xã hội.

10. Kể từ năm 2020 bắt đầu khóa học K42-K43 học viên cũ được quyền học lại và chỉ phải đóng học phí là 40% mức học phí tại thời điểm đăng ký.

II. Đối với khách truy cập website

1. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
2. Đối với những bạn không phải là học viên, trong trường hợp nhờ chúng tôi support, tuỳ theo quyết định của chính chúng tôi mà có public thông tin support như là case study cho học viên!

Cập nhật ngày 08/01/2020!

Nhận bài viết mới

Điền email vào form dưới! Vui lòng kiểm tra inbox/spam box.

Join 6,993 other subscribers