Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản sử dụng đối với người dùng, khách hàng cũng như học viên tham gia khóa học cùng Trần Ngọc Thùy.

I. Chính sách và điều khoản chung

1. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

2. Đối với những bạn không phải là học viên, trong trường hợp sử dụng các dịch vụ miễn phí từ chúng tôi, tuỳ theo quyết định của chính chúng tôi mà có public thông tin support như là case study cho học viên.

3. Trong một số trường hợp chúng tôi có thể đưa thông tin logo, hình ảnh của các đối tác và khách hàng sau khi hết thời gian bảo mật trong điều khoản của hợp đồng.

II. Đối với học viên

1. Luôn tuân thủ các điều khoản về bảo mật thông tin trong khóa học không public các thông tin dự án của các thành viên khác.

2. Tài khoản của mỗi thành viên trên hệ thống support không được cung cấp cho người ngoài nếu không phải là học viên hoặc đơn vị quản lý học viên.

3. Các giao diện, website được chia sẻ miễn phí bởi Trần Ngọc Thùy xin vui lòng để lại nguồn bản quyền cũng như các thông tin support hỗ trợ. (Có thể dùng cho mục đích thương mại hoá của từng học viên nhưng cần phải thông báo trước).

4. Đi học đúng giờ và làm bài tập đầy đủ.

5. Học viên sau khi đóng tiền không được lấy lại với bất kỳ lý do nào. (lưu ý: trong trường hợp bạn bận hoặc có vấn đề không muốn. Bạn có thể chuyển học khóa sau hoặc thế bởi người khác.

6. Bạn được hoàn toàn sử dụng tài liệu, ghi âm, quay video các buổi học (vui lòng không public và chia sẻ trên internet, chúng tôi sẽ kích bạn và từ chối tất cả trách nhiệm và support sau này).

7. Đối với những học viên được công ty cử đi học, hoặc là đối tác của chúng tôi. Trong 6 tháng kể từ ngày học xong, bạn xin nghỉ thì chúng tôi kích ra khỏi group All SEO Manager cũng như ngừng support!

8. Đối với học viên đã học các khóa học SEO Manager, nếu đi học và làm theo cách ở các trung tâm đào tạo khác thì sẽ không được support trọn đời miễn phí.

9. Bạn được toàn quyền sử dụng tài liệu, kiến thức trong khóa học để mở lớp đào tạo, trường hợp đó vui lòng thông báo tới chúng tôi trước khóa học. Trường hợp vi phạm chúng tôi có thể public thông tin cũng như hình ảnh học viên trên trang web và hệ thống mạng xã hội.

10. Kể từ năm 2020 bắt đầu khóa học K42-K43 học viên cũ được quyền học lại và chỉ phải đóng học phí là 40% mức học phí tại thời điểm đăng ký.

III. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ

1. Thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng. Trường hợp quý khách hàng đã thanh toán phí thì sẽ chỉ
được hoàn trả trong một số trường hợp nhất định mà chúng tôi cam kết.

2. Cung cấp thông tin phục vụ việc SEO tối ưu hóa website, thiết kế website theo yêu cầu của chúng tôi; thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm với những thông tin đưa ra.

3. Không được tự ý thay đổi hệ thống url (đường dẫn), title, meta …
trong thời gian thực hiện Hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc email của người đầu mối thông tin của chúng tôi. Nếu khách hàng vi phạm điều này, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với các cam kết của mình trong Hợp đồng. Nếu việc tự ý thay đổi một trong các yếu tố trên gây ra sự cố đối với việc duy trì Hợp đồng thì khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm và duy trì thanh toán phí dịch vụ hàng tháng như tháng liền trước đó trong thời gian chúng khắc phục sự cố do lỗi khách hàng.

4. Không ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ SEO với đơn vị, tổ chức khác trong thời gian Hợp đồng này có hiệu lực.

5. Tuân thủ chặt chẽ những điều khoản của Google quy định với website

6. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch
vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hóa.

7. Khách hàng vui lòng cam kết không lợi dụng, sử dụng nguồn tài nguyên, kết quả từ hoạt động SEO bởi các từ khóa, backlink của chúng tôi triển khai cho bên khách hàng làm nền tảng, công cụ, kênh liên hệ, liên kết, xúc tiến đến các bên thứ 3 khác mà vi phạm pháp luật theo quy định của chính phủ Việt Nam. Trường hợp phát hiện khách hàng vi phạm, chúng tôi có quyền dừng hoạt động, huỷ hợp đồng và xoá bỏ các liên kết (nếu có).

8. Khách hàng cam kết tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam. Khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến quản trị nội dung, hình ảnh, video, tài liệu, các ấn phẩm quảng cáo, ấn phẩm phát hành, banner có trên website của mình.

Cập nhật ngày 30/09/2021!