Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập và sử dụng website đào tạo SEO Manager tức là bạn đã đồng ý và chấp thuận với các chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm điều khoản sử dụng.

Chính sách bảo mật đối với học viên cũng như khách hàng!

1. Đối với học viên hoặc doanh nghiệp có học viên tham gia khóa học: Để giúp doanh nghiệp, học viên quảng bá thương hiệu chúng tôi có thể public đăng tải lên các kênh web, diễn đàn, mạng xã hội…
2. Đối với khách tư vấn SEO tính phí, sau khi hết thời gian 6 tháng tư vấn và support. Tuỳ theo sự suy xét của chúng tôi có thể public dưới dạng đối tác, khách hàng (trong hồ sơ năng lực, brochure…).

A. chính sách bảo mật
1. Giữ bí mật các thông tin, dữ liệu của khách hàng truy cập website, trừ khi có sự đồng ý công bố từ phía khách hàng.
2. Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi.
3. Tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

B. Thu thập thông tin khách hàng(người truy cập website)
Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho quý khách hàng những sản phẩm tốt hơn, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách hàng cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại…
Trong một vài trường hợp chúng tôi thu thập thông tin người để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng ví dụ như: IP, Cookie trình duyệt (xem thêm trên Wikimedia về Cookie).

Tranngocthuy.com có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản.