Mỗi một doanh nghiệp nên triển khai làm SEO để nâng cao thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm. Đó không phải là xu hướng mới mà là chiến lược marketing. Thế nhưng nhiều marketer và chủ doanh nghiệp nhỏ nói không làm SEO. Tại sao? Họ bỏ qua SEO vì họ hết ngân […]

Chúng ta sử dụng rất nhiều biện pháp số liệu cho các khách hàng SEO của chúng ta, vậy các biện pháp dành cho chính các Agency (đơn vị làm dịch vụ SEO) thì sao? Trong lĩnh vực SEO, chúng ta làm việc cùng các số liệu, tuy nhiên, chính các nhà tư vấn SEO […]