Categories
Tài liệu SEO

Video hướng dẫn cài đặt Google Analytics

Hello,
Như đã hứa trong stt trên Facebook bữa trước là ThuyCuong sẽ thực hành SEO từ khóa đào tạo SEO, dao tao SEO và sẽ note lại quá trình mà ThuyCuong làm.
Theo thứ tự sẽ là các video hướng dẫn cài đặt, sau đó sẽ là những video hướng dẫn phân tích và các anh sửa lỗi, fix bug khi có thông báo từ Analytics, Console Search của Google.

Đây là video mở đầu trong chuỗi video chia sẻ. Video với chủ đề hướng dẫn cài đặt Google Analytics.

Google Analytics là một công cụ SEO hiệu quả giúp cho người làm SEO có thể phân tích, đánh giá hiện trạng website.

Để xem được video tốt hơn xin vui lòng bật chế độ HD

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *