Categories
Thủ thuật Wordpress

Thực hành test plugin Jetpack auto share lên mạng xã hội (social)

Đây là bài viết thực hành test plugin Jetpack auto share bài viết lên các mạng xã hội (social). Đây là thực hành tại SEO Manager K16.

Xem thông tin plugin tại đây.

 

Setting trong plugin Jetpack
Setting trong plugin Jetpack

 

Thống kê truy cập theo Jetpack
Thống kê truy cập theo Jetpack (click ảnh để xem kích thước chuẩn).

Đối với những site vệ tinh các bạn có thể sử dụng plugin này thay thế cho Google Analytics trong quá trình phân tích trang web (Xem thêm video cài đặt config Google Analytics).

P/s: Đây chỉ bài thực hành cài plugin cho trang web sử dụng WordPress nhằm chia sẻ tự động các bài viết lên trên mạng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *