Hơi chậm nhưng cũng có nguyên nhân của nó. Khi mà Google cập nhật thuật toán Penguin. Như chúng ta đã biết hiện này Google sử dụng hơn 200 tín hiệu để xếp hạng website (chia ra hơn 1000 tín hiệu nhỏ) nhằm giúp người dùng có những trải nghiệm tốt hơn, tìm kiếm thông […]

Được thiết kế để giúp Google xác định nội dung content kém “chính xác hơn”, phạt các trang web với nội dung chất lượng thấp, và cho phép các trang web có nội dung chất lượng cao xếp hạng ở những vị trí tốt hơn. Thuật toán đó được gọi là Google Panda. Thuật ngữ […]

Thuật toán Google Penguin bắt đầu tung ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2012. Google Penguin là để giảm sự tin tưởng của Google đối với một trang web hay một landing page. Những trang web đang cố tình lừa Google bằng cách tạo liên kết không tự nhiên để đạt được một lợi thế […]