Reverse IP Lookup – Kiểm tra domain (tên miền) cùng IP nhanh chuẩn

Xin lưu ý: Đây là công cụ Reverse IP Lookup – Kiểm tra domain (tên miền) cùng IP nhanh và sử dụng hoàn toàn miễn phí từ Đào tạo SEO Manager.

1. Bạn có thể kiểm tra các tên miền website cùng một địa chỉ IP.
2. Bạn có thể kiểm tra nhanh IP của tên miền domain bằng cách nhập tên miền vào ô phía trên.

Vì sao cần kiểm tra IP của tên miền?

Trong quá trình làm SEO thì việc bạn sử dụng backlink là yếu tố xếp hạng chính vì vậy việc sử dụng nhiều backlink từ các domain có cùng IP class C dễ bị Google coi là spam, thao túng thuật toán Page Rank.

Bạn có thể xem 17+ cách xây dựng backlink nên hạn chế.

Lưu ý Bookmark công cụ này lại để dùng thường xuyên!

Check tên miền .vn sắp hết hạn theo dải IP: 203.119.8.107, 203.119.36.120 (list tên miền tiếng Việt có dấu)…