Liên kết Web

Cảm ơn bạn đã truy cập website Tranngocthuy.comĐào tạo SEO Trần Ngọc Thùy.
Nhằm chia sẻ quảng bá Tranngocthuy.com xin gửi tới các bạn webmaster code link và banner:

Link liên kết

[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow">Đào tạo SEO</a>[/php]
[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow">tranngocthuy.com</a>[/php]
[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow">Đào tạo SEO tại Hà Nội</a>[/php]
[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow">Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy</a>[/php]

Banner

1. Banner kích thước 300×250

Kích thước 300x250
Kích thước 300×250

[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow"><img src="https://tranngocthuy.com/wp-content/uploads/2016/03/300×250.png" title="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" alt="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" width="300" height="250" class="size-full" /></a>[/php]

2. Banner kích thước 336×280

Kích thước 336x280
Kích thước 336×280

[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow"><img src="https://tranngocthuy.com/wp-content/uploads/2016/03/336×280.png" title="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" alt="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" width="336" height="280" class="size-full" /></a>[/php]

3. Banner kích thước 728×90

Kích thước 728x90
Kích thước 728×90

[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow"><img src="https://tranngocthuy.com/wp-content/uploads/2016/03/728×90.png" title="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" alt="Đào tạo SEO – Trần Ngọc Thùy" width="728" height="90" class="size-full" /></a>[/php]

4. Banner kích thước 300×600

Kích thước 300x600
Kích thước 300×600

[php]<a href="https://tranngocthuy.com" rel="nofollow"><img src="https://tranngocthuy.com/wp-content/uploads/2016/03/300×600.png" title="Kích thước 300×600" alt="Kích thước 300×600" width="300" height="600" class="size-full" /></a>[/php]