Categories
Search Engine News

Google update công cụ báo cáo trải nghiệm quảng cáo

Hôm nay ngày 02-06-2017 Google update công cụ báo cáo trải nghiệm quảng cáo trong phần webmaster tools.

Khi bạn truy cập vào Search Console  khi các bạn click vào phần công cụ web sẽ được chuyển tới giao diện khác có phần Báo cáo trải nghiệm quảng cáo.

Giao diện search console

 

Giao diện trang báo cáo trải nghiệm quảng cáo
Giao diện trang báo cáo trải nghiệm quảng cáo

Xem trải nghiệm quảng cáo trên trang web của bạn có vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn hay gây nhầm lẫn cho khách truy cập không.

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo được thiết kế để xác định các trải nghiệm quảng cáo vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn, một tập hợp trải nghiệm quảng cáo mà ngành đã xác định là gây phiền toái cho người dùng.

Các trải nghiệm quảng cáo nghiêm trọng, là những trải nghiệm quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc mang tính lạm dụng.

Nếu trang web của bạn có một trong hai loại trải nghiệm này, Báo cáo trải nghiệm quảng cáo có thể xác định các vấn đề cần khắc phục.

Nếu trang web của bạn không tuân thủ Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn hoặc nếu nó có vi phạm trải nghiệm quảng cáo nghiêm trọng, bạn có thể khắc phục vấn đề và yêu cầu xem xét lại trang web của bạn.

Để xem trang web của bạn đã được xem xét lại hay chưa, nhấp vào Máy tính để bàn hoặc Di động để xem báo cáo tương ứng.

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Máy tính để bàn

Trải nghiệm quảng cáo là kết hợp của bố cục và hành vi trang web, cùng nội dung và quảng cáo được hiển thị cho người dùng của bạn.

Nếu hệ thống xem xét của chúng tôi liên tục phát hiện thấy các trải nghiệm quảng cáo có thể gây phiền hà cho người dùng thì chúng tôi sẽ liệt kê chúng ở dưới.

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Máy tính để bàn
Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Máy tính để bàn

 

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Thiết bị di động

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Thiết bị di động
Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Thiết bị di động

 

Những cập nhật khác

Google đã phân chia mục tài nguyên khác trong search console thành:

1. Công cụ kiểm tra: Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc, Trình trợ giúp đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, Trình kiểm tra đánh dấu email.

2. Tài nguyên khác: Google Doanh nghiệp của tôi, Google Merchant Center, PageSpeed Insights, Tìm kiếm tùy chỉnh, Tên miền Google, Học viện quản trị trang web.

Nhận định từ tác giả

Theo cá nhân Trần Ngọc Thùy việc thay đổi cập nhật những thông báo này đang còn trong quá trình thử nghiệm và việc ảnh hưởng thì chưa thực sự rõ ràng.

Về ảnh hưởng thì chỉ dành cho những website chơi ads đặt quảng cáo vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn.

Những bạn có website kinh doanh TMDT thì xin lưu ý popup quảng cáo hay popup form điền thông tin.

Thắc mắc trao đổi xin vui lòng comment phía dưới, để nhận bản tìn điền email vào form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *