Categories
Search Engine News

Google thay đổi điều khoản lưu giữ dữ liệu người dùng và sự kiện

Trong ngày hôm nay Google Analytics bắt đầu gửi email thông báo việc thay đổi lưu giữ dữ liệu trong Google Analytics.

Bạn được quyền vài đặt thời hạn lưu giữ dữ liệu cấp người dùng và cấp sự kiện trên Google Analytics trước khi tự động xóa khỏi các máy chủ của Analytics.

Thay đổi này dựa trên đạo luật General Data Protection Regulation (GDPR: Quy định bảo vệ dữ liệu chung), có hiệu lực từ ngày 25-05-2018 (1, 2).

Đây là một lưu ý cực kỳ quan trọng đối với những trang web có dữ liệu lớn, thời gian lâu và bạn cần lưu ý chỉnh sửa lại để tránh mất dữ liệu.

Google cho phép bạn chọn thời gian Analytics lưu giữ dữ liệu trước khi tự động xóa:

1. 14 tháng
2. 26 tháng (hiện tại Google để mặc định là 26 tháng)
3. 38 tháng
4. 50 tháng
5. Không tự động hết hạn

Do hiện tại Google để mặc định là 26 tháng để tránh bị mất dữ liệu các bạn nên chỉnh lại cài đặt thành Không tự động hết hạn.

Để chỉnh sửa lại các bạn vui lòng làm theo các bước sau:

1. Lựa chọn website muốn cài đặt
2. Chọn icon cài đặt
3. Thông tin theo dõi
4. Lưu trữ dữ liệu
5. Chọn không tự động hết hạn
6. Lưu

Các bạn có thể xem hình phía dưới (đây là phiên bản dùng tiếng Việt, tiếng Anh tương tự)

Lưu giữ dữ liệu người dùng và sự kiện
Lưu giữ dữ liệu người dùng và sự kiện (click vào ảnh để xem lớn hơn)
Lựa chọn không tự động hết hạn
Lựa chọn không tự động hết hạn

 

Nếu như bạn không đặt thời hạn lưu giữ thì mặc định là 26 tháng nhưng nếu một người dùng bắt đầu phiên mới hàng tháng thì giá trị định dạng của người dùng đó sẽ được làm mới hàng tháng và không bao giờ đạt tới thời hạn 26 tháng.

Nếu người dùng đó không bắt đầu phiên mới trước khi thời hạn 26 tháng lưu giữ kết thúc thì dữ liệu của người dùng đó sẽ bị xóa.

Xem thêm video hướng dẫn cài đặt Google Analytics và Search Console:

Hãy chia sẻ bài viết này tới nhiều người để tránh bị mất dữ liệu trong quá trình sử dụng để phân tích cũng như chạy quảng cáo Remarketing sử dụng dữ liệu Analytics!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *