Thuật toán Google Penguin bắt đầu tung ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2012. Google Penguin là để giảm sự tin tưởng của Google đối với một trang web hay một landing page. Những trang web đang cố tình lừa Google bằng cách tạo liên kết không tự nhiên để đạt được một lợi thế […]