Chuyên mục
Tin tức - Sự kiện

Chung tay chống dịch Covid-19: Kế hoạch làm việc thông qua hình thức Online

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 bằng cách tuân thủ các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ y tế chúng tôi thông báo:

  • Chúng tôi xin tạm ngừng toàn bộ các hoạt động làm việc gặp gỡ trực tiếp đối tác, khách hàng, học viên.
  • Tạm ngừng toàn bộ các hoạt động công tác, di chuyển, các hoạt động được tổ chức nội bộ và ngoài doanh nghiệp.

1. Hình thức làm việc

Tất cả các dịch vụ công ty Life and Technology hiện tại đang kinh doanh, đào tạo, và support học viên sẽ chuyển sang hình thức làm việc online thông các kênh chính:

  • Google Hangouts
  • Email
  • Số điện thoại
  • Group Facebook
  • Group Zalo
  • Twitter

2. Thời gian thực hiện

Kế hoạch thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 27/03/2020. Thời gian dự kiến đến hết ngày 14/04/2020.

Chung tay chống dịch Covid-19: Kế hoạch làm việc thông qua hình thức Online

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline: 086.587.1507 hoặc Fanpage.