Tỷ lệ thoát trang (bounce rate) là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến trang web của bạn khi làm SEO. Thông qua bài viết này hy vọng các bạn hiểu rõ hơn về tỷ lệ thoát trang và có những cách tối ưu hóa chỉ số này tốt hơn. […]